FANDOM


Jako że na wiki zaczęli pojawiać się biotycy, postanowiłem co nieco napisać, by wszyscy wiedzieli, z czym to się je.

Definicja

Jest to posiadana przez niektóre jednostki zdolność manipulowania ciemną energią i tworzenia pól efektu masy poprzez wykorzystanie impulsów elektrycznych w mózgu. Intensywny trening i wszczepione chirurgiczne wzmacniacze pozwalają biotykom wytwarzać pola efektu masy na tyle silne, by miały zastosowanie praktyczne. Siła talentów biotycznych jest bardzo zróżnicowana u poszczególnych ras i jednostek

Obszary biotyczne

Biotyka dzieli się na trzy obszary:

  1. Telekineza wykorzystuje pola obniżające masę do podnoszenia i popychania obiektów.
  2. Zwiększające masę pola kinetyczne są używane do blokowania i unieruchamiania.
  3. Zniekształcenie wykorzystuje zmieniające się gwałtownie pola efektu masy do niszczenia obiektów.

Rozwój biotyczny

Większość gatunków organicznych jest w stanie rozwinąć zdolności biotyczne. Wiąże się to jednak z pewnym ryzykiem. Biotycy rodzą się wskutek oddziaływania pierwiastka zero podczas życia płodowego. Zwykle wywołuje to u ofiary śmiertelny nowotwór, lecz w 10% przypadków piezo łączy się w guzki w rozwijającym się układzie nerwowym płodu.

Szkolenie biotyczne

Implanty i wzmacniacze biotyczne dają tylko możliwość tworzenia spójnych pól efektu masy. Od szkolenia biotyka w głównej mierze zależy, czy jest on w stanie to zrobić.

Biotycy muszą wykształcić w sobie świadomą kontrolę nad układem nerwowym, by móc wysyłać odpowiednie impulsy elektryczne do skupisk piezo rozmieszczonych w ich nerwach. Uczą się używania implantów i wzmacniaczy za pomocą fizycznej mnemotechniki urządzeń dostarczających informacje biologiczne. Właściwe gesty i ruchy mięśni powodują wysyłanie odpowiednich impulsów nerwowych, które aktywują pewną zdolność.

Wzmacniacze

Biotycy manipulują polami efektu masy za pomocą dziesiątek umieszczonych w ich układzie nerwowym węzłów pierwiastka zero reagujących na impulsy elektryczne z mózgu. Wzmacniacze umożliwiają biotykom synchronizację węzłów w celu wytwarzania pól o wielkości i sile wystarczającej do praktycznego użytku. Wzmacniacze mogą wspomagać konkretną dyscyplinę lub talent.

Implant to wszczepiony chirurgicznie port interfejsu, do którego wpina się wzmacniacze. U ludzi implant zwykle umieszcza się przy podstawie czaszki ze względu na łatwy dostęp, jednak użytkownik musi dbać o jego czystość.

Życie biotyka

Biotycy posiadają niezwykłe zdolności, lecz muszą liczyć się w życiu z drobnymi niedogodnościami. Podstawowym problemem jest zapewnienie sobie odpowiedniego wyżywienia. Tworzenie biotycznych efektów masy obciąża metabolizm w takim stopniu, że aktywni biotycy odznaczają się ogromnym apetytem.

Kolejnym problemem jest ładunek elektryczny. Elektryczność zgromadzona w rdzeniach napędowych statków musi być rozładowywana i nie inaczej dzieje się z ładunkiem elektrycznym biotyka. Biotykom zdarzają się niewielkie wyładowania elektrostatyczne przy dotykaniu metalowych przedmiotów.


Oryginalne info: [1]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.